Kyšininkavimas, Lėšų švaistymas, Viešųjų interesų supainiojimas, Giminaičių ar draugų protegavimas, Nelegalios statybos, Gamtos žalojimas

 

Įvykis susijęs su: Kyšininkavimu, Lėšų švaistymu, Viešųjų interesų supainiojimu, Giminaičių ar draugų protegavimu, Nelegaliomis statybomis, Gamtos žalojimu